กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ค. 2565

| 235 view

S__17391667 IMG_7173 IMG_0812

  S__17391668   S__17391662  

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 25665 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการ และพนักงานของรัฐ ทีมประเทศไทยในกรุงย่างกุ้ง พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม