สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง (Yangon)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง


(Yangon)

ที่ตั้ง

No.94, Pyay Road, Dagon Township Yangon The Republic of Union of Myanma

เวลาทำการของวีซ่า

Application for Visa/Legalization 09.00-11.30 hrs. Collection of Visa / Legalization 14.00-17.00 hrs.

เบอร์ติดต่อ

(951) 222-784,226-721,226-728 Satellite Phone : (02)354-6200,(02)354-6201

แฟ็กซ์

(951) 221-713 Satellite Fax : (02)3546198

อีเมล

thaiembassy.ygn@mfa.mail.go.th

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์
(MRS. SUPHATRA SRIMAITREEPHITHAK)

Minister
(Minister)

- นางกนกวรรณ เพ่งสุวรรณ
(MRS. KANOKWAN PENGSUWAN)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นางสาวจณา สินธวานนท์
(MISS CHANA SINDHVANANDA)

First Secretary
(First Secretary)

- นายจาตุรนฒ์ คำบุศย์
(MR. JATURON KUMBOOSYA)

- นางสาวสุชานรี ธรณธรรม
(MISS SUCHANAREE TARANATHAM)

- นางสาวเฉลิมขวัญ วรนิติ
(MISS CHALERMKWAN WORRANIT)

- นายวุฒิเกียรติ ชัยชนะ
(MR. WUTHIKIAT CHAICHARNA)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นายวิชชุ โสภานะ
(MR. WITCHU SOPANA)

- นางสาวขวัญตา อิทธิผล
(MISS KWANTA ITTHIPHON)

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Office of the Defence and Army Attache

ที่ตั้ง

40 University Avenue, Bahan township, Yangon

เบอร์ติดต่อ

Tel. (951) 514474

อีเมล

E-mail : yangon_armyattache@rta.mi.th

แฟ็กซ์

Fax: (951) 514474

ตำแหน่ง

Defence and Army Attache

ชื่อ-สกุล

พ.อ.ศรัณยนิษฐ์ สุทธิวัจน์ชินเดช
(COL. SARANYANIS SUTTHIWAJCHINADEJ)

ตำแหน่ง

Secretary to Defence and Army Attache

ชื่อ-สกุล

จ.ส.อ.เสน่ห์ จันทร์เส็ง
(SM1. SANE JUNSENG)

Office of the Naval Attache

ที่ตั้ง

No.11 D. U Tun Myat st., Natmauk Quarter Tarmwe Township, Yangon

เบอร์ติดต่อ

Tel. (951) 430-271

อีเมล

E-mail : rtnnavatt.yangon@gmail.com

แฟ็กซ์

Fax : (951) 430-271

ตำแหน่ง

Naval Attache

ชื่อ-สกุล

น.อ.ชวัลวิทย์ ผ่องใส
(CAPT. CHAWANWIT PHONGSAI, RTN.)

ตำแหน่ง

Secretary to Naval Attache

ชื่อ-สกุล

พ.จ.อ.ศรศักดิ์ จันทร์เกษม
(CPO1. SORNSAK CHANKASEM, RTN)

Office of the Air Attache

ที่ตั้ง

41/28, Shwe Taung Gone, Bahan Township, Yangon, Republic of the Union of Myanmar

เบอร์ติดต่อ

Tel. (951) 524-168

อีเมล

E-mail : thammanine@gmail.com

แฟ็กซ์

Fax : (951) 524-168

ตำแหน่ง

Air Attache

ชื่อ-สกุล

น.อ.พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์
(GP.CAPT. PRUIT TUGESUIN)

ตำแหน่ง

Secretary to the Air Attache

ชื่อ-สกุล

พ.อ.อ.ทิวา เชิงเร็ว
(FS.1 TIWA CHERNGREW)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

86 (A), Shin Saw Pu Lane, Sanchyaung Township, Yangon

เบอร์ติดต่อ

Tel. (951) 510731

อีเมล

E-mail : ditpthailand9@gmail.com

แฟ็กซ์

Fax : (951) 510731

ตำแหน่ง

Minister Counsellor

ชื่อ-สกุล

นายธนวุฒิ นัยโกวิท
(MR. THANAWUT NAIGOWIT)

ตำแหน่ง

Counsellor

ชื่อ-สกุล

น.ส.พัชนินทร์ โกช่าง
(MISS PATCHANIN KOCHANG)

Office of the Narcotic control

ที่ตั้ง

94 Pyay Road Dagon Township, Yangon

เบอร์ติดต่อ

Tel. (951) 226-728,222-784 Ext 511

อีเมล

E-mail : arkarty04@yahoo.com

แฟ็กซ์

Fax : (951) 221-713

ตำแหน่ง

Minister Counsellor

ชื่อ-สกุล

นายธันวา ผุดผ่อง
(MR. THANWA PHUDPHONG)

Office of the Police Attache

ที่ตั้ง

No.94, Pyay Road, Dagon Township Yangon, Myanmar

เบอร์ติดต่อ

01 822 6824 Ext. 113

อีเมล

policeattachethai.ygn@gmail.com

แฟ็กซ์

09 792 849 835

ตำแหน่ง

Polic Attache

ชื่อ-สกุล

พ.ต.อ.อรรถวิทย์ เพียรเลิศ
(POL. COL. ATTAVIT BHIRALEUS)