การลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

การลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ธ.ค. 2565

| 550 view

 S__29360138  S__29360137  

S__29360135   S__29360139  

       เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ทีมประเทศไทยและคู่สมรสได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ต่อหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อถวายพระพรขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม โดยมีลำดับพิธี ได้แก่ (1) ถวายแจกันดอกไม้ต่อหน้าพระรูป (2) เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถวายพระพรเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ รวมถึงการเสด็จฯ เยือนเมียนมาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ในปี 2563 และถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว และ (3) ลงนามถวายพระพร