กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ธ.ค. 2565

| 570 view

 887A8D10-D52F-4760-B42D-981A65E8D6A5 02F7E292-0810-4172-9A55-A5534CABD14C   LINE_ALBUM_กิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรแด่พระองค์ภาฯ_18

2790039B-979C-46CB-9887-117F407462AF    5B303BFE-EDDC-40D3-9192-69FD9E1E4830   LINE_ALBUM_กิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรแด่พระองค์ภาฯ_40  

     

 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ทีมประเทศไทยและคู่สมรส รวมถึงชุมชนไทยในเมียนมา รวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง โดยมีลำดับพิธี ได้แก่ (1) กราบสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยร่วมกันสวดบทโพชฌังคปริตร เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว (2) มอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาให้แก่ผู้แทนคณะผู้บริหารพระมหาเจดีย์ชเวดากองถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อทำนุบำรุงพระมหาเจดีย์ชเวดากอง และ (3) จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยได้ร่วมกันกวาดลานวัดบนพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อให้ทรงสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป