กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2565

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ต.ค. 2565

| 140 view

S__18448437 S__18448431   S__18448397  

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2565
ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยมีหัวหน้าสำนักงานและข้าราชการทีมประเทศไทยในกรุงย่างกุ้ง พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม