กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ต.ค. 2565

| 542 view

    NIK_9218  LINE_ALBUM_13_ต.ค.65_วันคล้ายวันสวรรคต_ร.9_๒๒๑๐๑๓_28   LINE_ALBUM_13_ต.ค.65_วันคล้ายวันสวรรคต_ร.9_๒๒๑๐๑๓_81

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยมีหัวหน้าสำนักงานและข้าราชการทีมประเทศไทยในกรุงย่างกุ้ง พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม