กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 129 view

 

 

 S__17637385   NIK_8405   LINE_ALBUM_11-8-65_220811_0 LINE_ALBUM_11-8-65_220811    S__17637413

 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการ และพนักงานของรัฐ ทีมประเทศไทยในกรุงย่างกุ้ง พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม