กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 พ.ค. 2567

| 214 view

S__31784969_0 S__31784971_0_1   S__31784972_0_1  S__31784973_0   S__31784974_0   LINE_ALBUM_Khraw_Thai_restaurant_Menu_240531_1  

S__31784975_0   S__31784976_0_2   S__31784977  

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์ 5 รูปจากวัดเชียงตุง กรุงย่างกุ้ง เพื่อจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยพระสงฆ์ได้สวดอนุโมทนารัมภคาถา ตามด้วยการกรวดน้ำและถวายเพลพระสงฆ์ ต่อมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งเป็นประธาน และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และคู่สมรสเข้าร่วม