กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ธ.ค. 2565

| 158 view

  IMG_8216   LINE_ALBUM_พิธีถวายความเคารพฯ_ร._9._(2_ธ.ค._65)_๒๒๑๒๐๒_75   0A3D154C-BBF3-4197-A23D-7FAA9BF178A6    

    LINE_ALBUM_พิธีถวายความเคารพฯ_ร._9._(2_ธ.ค._65)_๒๒๑๒๐๒_27 LINE_ALBUM_พิธีถวายความเคารพฯ_ร._9._(2_ธ.ค._65)_๒๒๑๒๐๒_55

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานและข้าราชการทีมประเทศไทยและคู่สมรสเข้าร่วม