คณะสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งและทีมประเทศไทย เดินทางเยือนเมืองท่าขี้เหล็ก

คณะสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งและทีมประเทศไทย เดินทางเยือนเมืองท่าขี้เหล็ก

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มิ.ย. 2565

| 311 view

เมื่อวันที่ 21 - 23 มิ.ย. 65 คณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งและทีมประเทศไทย เดินทางเยือนเมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ภายใต้โครงการสำรวจพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา โดยคณะฯ ได้พบปะกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ