งานสงกรานต์ 2567

งานสงกรานต์ 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 เม.ย. 2567

| 610 view

S__31326330_0 S__31326342_0   S__31326341_0  

S__31326332_0 S__31326338_0   S__31326337_0  

S__31326340_0 S__31326335_0   S__31326336_0  

S__31326327_0       S__31326334_0   S__31326333_0   

      S__31326329_0    S__31326331_0

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ 2567 ณ บริเวณลานหญ้าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยแก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วยคณะทูตานุทูตจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำเมียนมา คณะนักธุรกิจ และชุมชนชาวไทยที่พำนักอาศัยในเมียนมา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเมียนมาที่สำคัญประมาณ 300 คน