งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ธ.ค. 2565

| 139 view

IMG_9437 IMG_9451   IMG_9620

  IMG_9626   IMG_9681   IMG_9693  

IMG_9715   IMG_9728   IMG_9766  

IMG_9793  

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2565 เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่โรงแรม Lotte กรุงย่างกุ้ง โดยมีแขกเข้าร่วมงานเลี้ยง 203 คน ประกอบด้วย นักธุรกิจและชุมชนชาวไทย 77 คน ข้าราชการและนักธุรกิจชาวเมียนมา 22 คน และคณะทูตานุทูตและนักธุรกิจต่างประเทศประจำเมียนมา 104 คน

ในงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว ยังได้รับการสนับสนุนด้านอาหารและเครื่ิองดื่มจากสำนักงานต่าง ๆ ภายใต้ทีมประเทศไทย รวมทั้งภาคเอกชนไทยในเมียนมา ได้แก่ Thailand Business Association in Myanmar (TBAM) บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย บมจ.ปตท.สผ. บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บ.Emerald Brewery และ บ. F&N