พิธีส่งมอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ สำนักงานกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองท่าขี้เหล็ก ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพอากาศในเมียนมา เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)”

พิธีส่งมอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ สำนักงานกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองท่าขี้เหล็ก ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพอากาศในเมียนมา เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)”

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ย. 2565

| 73 view

A      B        D

   

E       D       C

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 นางสาวจันทรรัตน์ งามชนะ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนายวุฒิเกียรติ ชัยชนะ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ส่งมอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจำนวน 2 เครื่อง พร้อมการฝึกอบรมการติดตั้ง ใช้งาน และดูแลรักษา ให้กับกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเมืองท่าขี้เหล็กและเมืองตองจี ณ สำนักงานกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองท่าขี้เหล็ก โดยมี U Myint Naing ผู้บริหารเมืองท่าขี้เหล็ก และ U Thein Htay ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรัฐฉานเป็นผู้รับมอบ  

การมอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของ “โครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพอากาศในเมียนมา เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)” ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – เมียนมา ระยะ ๓ ปี