กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2567

| 468 view

S__31531102 S__31531101_0  

S__31531100_0   S__31531098_0_2  

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ทีมประเทศไทยและคู่สมรสได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ