ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านอุดมศึกษาเยือนเมียนมา

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านอุดมศึกษาเยือนเมียนมา

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ม.ค. 2566

| 146 view

S__11239549 S__11239546

                                     S__11239548  

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านอุดมศึกษาเยือนเมียนมา โดยนายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ให้การต้อนรับคณะที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เมื่อ 27 มกราคม 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับลู่ทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทย-เมียนมา