ไทยบริจาควัคซีนโควิด-19 ให้เเก่เมียนมา

ไทยบริจาควัคซีนโควิด-19 ให้เเก่เมียนมา

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ต.ค. 2565

| 392 view

5B3E6B67-F733-42C5-A2FF-2EF03299966D S__25550853

1183B2DE-2D11-4E49-B568-E956D23B934B   S__25550854  

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 นางกนกวรรณ เพ่งสุวรรณ อุปทูตฯ พร้อมด้วยนายยอดยิ่ง ศุภศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายอิทธิมนต์ สุมิตไพบูลย์ เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการส่งมอบวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กอายุ 5 - 11 ปี จำนวน 100,000 โดส พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่สภากาชาดเมียนมา ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงย่างกุ้ง
การบริจาควัคซีนครั้งนี้เป็นการบริจาคครั้งที่ 3 โดยไทยได้บริจาควัคซีนแล้วรวมทั้งสิ้น 1,100,000 โดส