พิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาทอดถวาย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

พิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาทอดถวาย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 796 view

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาทอดถวาย ณ วัดซาบูเอ ปริยัตติ ซา ติน ต้ายก์ เมืองตันลยิน ภาคย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง อธิบดีกรมสารนิเทศ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงย่างกุ้งและคู่สมรส ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา ภาคเอกชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและเมียนมา โดยมียอดเงินในกฐินกาล ๒๕๖๒ ประกอบด้วย (๑) เงินพระราชทานบำรุงวัด (๒) เงินโดยเสด็จพระราชกุศลของกระทรวงการต่างประเทศ และ (๓) เงินบริจาคจากพุทธศาสนิกชน รวมทั้งสิ้น ๕๗,๒๙๐,๗๕๐ จั๊ต (ประมาณ ๑,๑๔๙,๕๘๙ บาท)

โครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่เมียนมา ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ เพื่อใช้รากฐานทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทยกับเมียนมาที่มีร่วมกันมาอย่างยาวนาน ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับประชาชนสู่ประชาชน สร้างสัมพันธไมตรีและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน สนับสนุนกิจกรรมการกุศลของวัดเพื่อชุมชนและเพื่อสังคมเมียนมา ตลอดจนเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ที่ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนามาโดยตลอดด้วย

* * * * *

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ