หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์ สำหรับการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

          โทรศัพท์                             01-222-784, 01-226-721, 01-226-728  ต่อ 119

          โทรสาร                               01-221-731

          โทรศัพท์ (ดาวเทียม)            02-3546200-1

          โทรสาร (ดาวเทียม)              02-3546198

          โทรศัพท์เคลื่อนที่ (นายจาตุรนฒ์ คำบุศย์ - กงสุล)        097-9700-2801      Line ID:  jaturonkumboosya

          โทรศัพท์เคลื่อนที่ (นายรัฏฐพรรธน์ ทังสุพานิช - รองกงสุล)           099-5164-5391 

          อีเมล์                                  thaiembassyygn@gmail.com

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร

          โทรศัพท์/โทรสาร                  01-514-474

          โทรศัพท์เคลื่อนที่                  09-863-5604

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

          โทรศัพท์/โทรสาร                   01-403-271

          โทรศัพท์เคลื่อนที่                    09-502-5262

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ

          โทรศัพท์/โทรสาร                   01-524-168

          โทรศัพท์เคลื่อนที่                    09-516-3745

สำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ

          โทรศัพท์/โทรสาร                   01-510-731   

          โทรศัพท์เคลื่อนที่                    09-862-7149

สำนักงานการบินไทย ประจำกรุงย่างกุ้ง

          โทรศัพท์ 019-345-210-4         สนามบิน 533-172-3

          โทรศัพท์เคลื่อนที่               09-510-0747/ 09-503-3946

สำนักงานบริษัท บางกอกแอร์เวย์

          โทรศัพท์                             01-255-122

          โทรศัพท์เคลื่อนที่                    09-204-2453

 

สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar - TBAM)

  เว็บไซต์ www.tbam1997.com

         FB: @tbamsince1997

         Line ID: tbamoffice

 

******************************