ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ปีงบประมาณ 2563 สถานะ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563

22 มิ.ย. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ปีงบประมาณ 2563 สถานะ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

22 พ.ค. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ปีงบประมาณ 2563 สถานะ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2562

18 พ.ย. 2562

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ปีงบประมาณ 2563 สถานะ ณ วันที่ 27 กันยายน 2562

8 ต.ค. 2562

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ปีงบประมาณ 2563 สถานะ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562

8 ต.ค. 2562

JOB VACANCY CONSULAR ASSISTANT – 1 Position

21 ม.ค. 2562

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ปีงบประมาณ 2562 สถานะ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562

17 ก.ย. 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ปีงบประมาณ 2562 สถานะ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561

6 ก.ย. 2561

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ปีงบประมาณ 2562 สถานะ ณ วันที่ 10 เมษายน 2562

6 ก.ย. 2561