สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง (Yangon)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง


(Yangon)

ที่ตั้ง

No.94, Pyay Road, Dagon Township Yangon The Republic of Union of Myanma

เวลาทำการของวีซ่า

Application for Visa/Legalization 09.00-11.30 hrs. Collection of Visa / Legalization 14.00-17.00 hrs.

เบอร์ติดต่อ

(951) 222-784,226-721,226-728 Satellite Phone : (02)354-6200,(02)354-6201

แฟ็กซ์

(951) 221-713 Satellite Fax : (02)3546198

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

-

Minister
(Minister)

- นางกนกวรรณ เพ่งสุวรรณ
(MRS. KANOKWAN PENGSUWAN)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นายยอดยิ่ง ศุภศรี
(MR. YORDYING SUPASRI)

- นายอรรถกร อาทรธำรงค์
(MR. AUTTAKORN ARTORNTHAMRONG)

First Secretary
(First Secretary)

- นางสาวสุชานรี ธรณธรรม
(MISS SUCHANAREE TARANATHAM)

- นายวุฒิเกียรติ ชัยชนะ
(MR. WUTHIKIAT CHAICHARNA)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสาวพิมพ์ ไชยสาส์น
(MISS PYM CHAIYASAN)

- นายวิชชุ โสภานะ
(MR. WITCHU SOPANA)

- นายอิทธิมนต์ สุมิตไพบูลย์
(MR. ITTIMON SUMITPAIBUL)

- นางพัชรา เพ็ญสว่าง
(MRS. PATCHARA PENSAWANG)

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Office of the Defence and Army Attache

ที่ตั้ง

40 University Avenue, Bahan township, Yangon

เบอร์ติดต่อ

Tel. (951) 514474

อีเมล

E-mail : [email protected]mi.th

แฟ็กซ์

Fax: (951) 514474

ตำแหน่ง

Defence and Army Attache

ชื่อ-สกุล

พ.อ.ธันวิทย์ ยมจินดา
(COLONEL THANWIT YOMCHINDA)

ตำแหน่ง

Secretary to Defence and Army Attache

ชื่อ-สกุล

จ.ส.อ.เสน่ห์ จันทร์เส็ง
(SM1. SANE JUNSENG)

Office of the Naval Attache

ที่ตั้ง

No.11 D. U Tun Myat st., Natmauk Quarter Tarmwe Township, Yangon

เบอร์ติดต่อ

Tel. (951) 430-271

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (951) 430-271

ตำแหน่ง

Naval Attache

ชื่อ-สกุล

น.อ.ชวัลวิทย์ ผ่องใส
(CAPT. CHAWANWIT PHONGSAI, RTN.)

ตำแหน่ง

Secretary to Naval Attache

ชื่อ-สกุล

พ.จ.อ.ศรศักดิ์ จันทร์เกษม
(CPO1. SORNSAK CHANKASEM, RTN)

Office of the Air Attache

ที่ตั้ง

41/28, Shwe Taung Gone, Bahan Township, Yangon, Republic of the Union of Myanmar

เบอร์ติดต่อ

Tel. (951) 524-168

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (951) 524-168

ตำแหน่ง

Air Attache

ชื่อ-สกุล

น.อ.จุมพล จันทขัมมา
(GP.CAPT. JUMPHOL CHANTAKAMMA)

ตำแหน่ง

Secretary to the Air Attache

ชื่อ-สกุล

พ.อ.อ.ทิวา เชิงเร็ว
(FS.1 TIWA CHERNGREW)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

86 (A), Shin Saw Pu Lane, Sanchyaung Township, Yangon

เบอร์ติดต่อ

Tel. (951) 510731

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (951) 510731

ตำแหน่ง

Minister Counsellor

ชื่อ-สกุล

นายธนวุฒิ นัยโกวิท
(MR. THANAWUT NAIGOWIT)

ตำแหน่ง

Counsellor

ชื่อ-สกุล

น.ส.พัชนินทร์ โกช่าง
(MISS PATCHANIN KOCHANG)

Office of the Narcotic control

ที่ตั้ง

94 Pyay Road Dagon Township, Yangon

เบอร์ติดต่อ

Tel. (951) 226-728,222-784 Ext 511

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (951) 221-713

ตำแหน่ง

Minister Counsellor

ชื่อ-สกุล

นายเอกวิชช์ บุญถนอม
(MR. EKAWIT BOONTHANOM)

Office of the Police Attache

ที่ตั้ง

No.94, Pyay Road, Dagon Township Yangon, Myanmar

เบอร์ติดต่อ

01 822 6824 Ext. 113

อีเมล

แฟ็กซ์

09 792 849 835

ตำแหน่ง

Polic Attache

ชื่อ-สกุล

พ.ต.อ.สัญญา เนียมประดิษฐ์
(POL. COL. SANYA NIUMPRADIT)